Algemene voorwaarden en huisregels

Betaling van workshops, coaching en begeleiding geschiedt in voorafgaand overleg.

Innerbalance-Enschede/International verleent geen medische massages/behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Innerbalance-Enschede verricht beslist geen erotische massages.

Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten en Innerbalance-Enschede/International. Innerbalance-Enschede/International kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke dan ook, die uit deelname aan massage en/of gebruikmaken van de diensten van Innerbalance-Enschede/International voortvloeien.

Intake en gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt onder behandeling bij een arts of specialist of gebruikt hij/zij medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: Als u zwanger bent, of in aanlooptijd bent het te worden, moet u dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Innerbalance-Enschede/International.

Alle bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens worden onder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

Innerbalance-Enschede/International behoud zich het recht voor en cliënt van behandeling uit te sluiten.

Innerbalance-Enschede/International geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen direct met Nthabiseng worden besproken, of anders binnen 2 weken na de verleende dienst per e-mail of per post worden ingediend.

Tijdens de workshops, yoga-beoefening en alle behandelingen dient u uw mobiel uit te schakelen en u dient tijdig aanwezig te zijn op de afspraken.

Kostenvrije annulering van een behandeling/opdracht is telefonisch mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Hierna worden de kosten in rekening gebracht van de gevraagde behandeling.

De behandelingen dient u direct na afloop contant af te rekenen.

Innerbalance-Enschede/International behoudt zich het recht een opdracht te annuleren indien er naar het oordeel van Innerbalance-Enschede/International geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Iedereen die gebruik maakt van de diensten verklaart akkoord te gaan met d algemene voorwaarden.

Innerbalance-Enschede/Intenational behoudt zich het recht voor ten alle tijden de toegang te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

Innerbalance-Enschede/International stel zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom het gebouw waarin de yogalessen of behandelingen plaatsvinden.

Innerbalance-Enschede/International is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke bijzondere oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Innerbalance-Enschede/International te komen. Innerbalance-Enschede/International heeft in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is Innerbalance-Enschede gehaouden enige boete of schadevergoeding te betalen.